Gymnázium – zkrácené dětství nebo dobrá příprava na vysokou?

0 Comments


·        Odkdy se může školák stát gymplákem?
Gymnázia jsou 8letá a 4letá. To znamená, že po páté třídě se dá nastoupit do takzvané primy (6. třída) nebo až klasicky po deváté. Když se rozhodnete pro tu první variantu, nese to výhodu v tom, že si dítě dříve navykne na rychlejší a intenzivnější přístup k studiu. Pokud se dítěti nebude vůbec dařit, může se vrátit na základní školu nebo po kvartě (9. třídě) přestoupit. Je možné, že budete poslouchat řeči typu: „Vy mu chcete zkrátit dětství?“ nebo „nedávejte ho na gymnázium, vždyť nebude ničím vyučen. Na vysokou se nedostane a co pak? Nikde ho nevezmou.“ Zkrácené dětství? Do školy by vaše dítko chodilo stejně i tak a že ho potom nikde nevezmou? Na tom ti moudří lidé byli kde?
školní úlohy
·         K čemu je gymnázium dobré, když nebude ničím vyučen?
Gymnázia si vybírají hlavně ti žáci, kteří vědí, že půjdou na vysokou školu a nejlépe je připraví právě tady. Častou volbou jsou budoucích lékařů, strojařů, stavařů. Teď si říkáte, Ale vždyť na doktora, je lepší jít ze zdravotní školy.“ Jak se to vezme. Na přijímačky na lékaře potřebujete chemii, fyziku, biologii a na zdravotní škole si těchto předmětů moc neužijete.  Ale to už odbočuji.  Podstatné je, že gymnázia se zabývají všemi předměty a oddalují rozhodovaní na volbu povolání o čtyři roky. Z gymnázia máte být teoreticky připraveni na všechny vysoké školy.
dobrý nápad
·        Jak moc rychlé je tempo na gymnáziu?
Dobrá otázka. Těžká odpověď. Záleží na učiteli a na učebním plánu. Mohu ale s jistotou odpovědět, že za kratší dobu se má probrat více učiva než na jiných školách. Gymnázium je něco jako pitevna. Do všeho se šťouráte hlouběji a máte na to určitý čas. Možná ze začátku bude vaše dítko zoufalé, že si nestíhá psát, a že paní učitelka nezpomalí, ale dejte tomu čas. Časem bude stíhat, osvojí si zkratky, škrabopis a ke konci studia, zjistí, že si sešit vést nemusí, protože si to celé může ofotit od spolužáka.