Internet může být dobrý sluha, ale i špatný pán aneb závislost na internetu

0 Comments


Závislost na internetu se nejvíce vyskytuje mezi mladými lidmi. Nejohroženější skupina jsou děti ve věku 12 – 15 let. Nejvíce závislé jsou pak osoby ve věku 16 – 29 let. Pokud se v této věkové skupině nenacházíte, neznamená to však, že se vás závislost netýká. Definovat závislost na internetu je někdy velmi obtížné. Většina z nás internet používá v práci, při studiu, k zábavě, ale přesto se nedá mluvit o závislosti. O závislost se jedná až tehdy, kdy zasahuje a komplikuje osobní život člověka.
procházení internetu
Podle anglického psychologa Marka Griffitha musí být přítomno šest příznaků, které závislost na internetu potvrzují:
·         Význačnost– internet je pro člověka důležitější než reálné vztahy mezi lidmi
·         Změna nálady– pokud se člověk nedostane k internetu, projevuje se špatné soustředění, negativní emoce a také větší sklon k impulzivnímu jednání
·         Zvyšování tolerance– člověk neustále prodlužuje dobu strávenou online
·         Abstinenční příznaky– při nepřipojení k internetu se mohou projevit agresivní reakce, deprese a pocit úzkosti
·         Konflikt– závislost na internetu způsobuje problémy nejen v mezilidských vztazích, ale i v sobě samém
·         Rekurence– závislý člověk nedokáže bez internetu být, vrací se k němu
 
 
Nejčastější závislosti na internetu
Lidé se stávají závislí hlavně na internetových službách a aplikacích. U dětí i dospělých se nejčastěji vytváří závislost na sociálních sítích, kdy si člověk, který není „online“ myslí, že je oddělen od okolního světa a neví co se venku děje. Riziko, kdy se člověk může stát závislým v nemalém procentu, představují i online hry, pornografické stránky a online aukce či nákupy.
 smartphone u jablka
Jaké zdravotní rizika závislému člověku hrozí?
Mezi nejčastější zdravotní riziko patří poruchy zraku a pohybového systému. Mezi další významnější poruchy patří porucha sluchu či přijmu potravy. V neposlední řadě je velké riziko vzniku obezity.
 
Jak se dostat ze závislosti?
Hlavní je jako u každé závislosti uvědomit si problém a postavit se k němu čelem. Velkou roli zde hraje také podpora závislého od svých blízkých či přátel. Najděte si koníček, který vás bude bavit         a budete se mu věnovat v době, kdy jste nejčastěji online. Choďte více ven mezi lidi a přátelé, s nimiž budete trávit svůj volný čas. Také si stanovte dobu, kdy na internetu můžete být a postupně tuto dobu snižujte. Pokud by ani tyto rady nepomohly, vyhledejte odbornou pomoc psychologa.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup