Ergoterapie je důležitá

0 CommentsErgoterapie. Slyšeli jste už někdy o ní? Pro lidi, kteří netrpí žádným handicapem, nebo nemají ve svém okolí nikoho blízkého, kdo nějakým trpí, je slovo ergoterapie ve většině případů naprosto neznámý pojem. Přitom se jedná o proces, obor a profesi, která pomáhá lidem s handicapem v mnoha směrech. A nemusí to být jen lidé s handicapem, ale i například psychickým onemocněním, jako je deprese, schizofrenie a podobně.

invalida

K tomu, abyste mohli ergoterapii vykonávat, musíte mít samozřejmě vystudovaný patřičný obor. Chcete se stát ergoterapeutem? Jako u většiny zdravotnických a sociálních oporů počítejte se studiem na vysoké škole. Musíte absolvovat minimálně bakalářský stupeň vzdělání v oboru Ergoterapie. Pomocí ergoterapie se lidé s nejrůznějším postižením nebo onemocněním zařazují mezi širší společnost a ergoterapie má také preventivní a diagnostické funkce. Při ergoterapii se hojně využívají ergoterapeutické pomůcky, kterých je celá řada a účastníkům ergoterapie velmi usnadňují každodenní život. Pokud je o diagnostickou funkci ergoterapie, tak ergoterapeut díky procesu ergoterapie odhalí, jak rozsáhlá je míra postižení u pacienta a nakolik jeho zdravotní obtíže zasahují do jeho běžného života. Odhadne, co klient zvládne, co ne a na čem musí zapracovat.

demence

Preventivní funkce slouží hlavně jako prevence zhoršování stavu a také prevence vyloučení ze společnosti. Pomocí ergoterapie učíme klienty jak se starat sami o sebe, zvládat každodenní činnosti běžného života, které nějakým způsobem prostě musí zvládnout a podobně. Co se týče terapeutické funkce, zapracujeme s klienty na věcech, které jim dělají problém a pokusíme se je naučit, zvládnout je a tím zvýšíme jejich sebevědomí, lépe je začleníme do společnosti a celkově bude mít takový proces pozitivní dopad na fyzickou i psychickou stránku osobnosti klienta.