Bez čištění kanalizace by se naše infrastruktura brzy rozpadla

0 Comments


Kanalizaci můžete čistit dvojím způsobem, buď mechanicky, pomocí rotačního péra, anebo tlakovou vodou. Mechanické čištění se uplatní hlavně tam, kde hrozí díky tlakové vodě její únik do prostředí a tím jeho poškození, anebo tam, kde není dostatek prostoru, a kde je ztížen přístup tlakových hadic a nádrže s vodou, jako jsou např. malé průměry odtokových trubek a hůře přístupná místa.

K mechanickému čištění kanalizačních systémů patří i frézování prorůstajících kořenů a větví stromů či keřů a také betonu, malty, naplaveného písku, bahna, štěrku a zeminy, která se dostala do kanalizace splaškovou vodou.

umývání rukou nad umyvadlem

Tlakové čištění kanalizace bývá nejvýkonnější a také nejvíce obvyklý způsob odstraňování ucpané kanalizace běžným odpadem z domácností a průmyslových objektů. Jde o to, že se do potrubí dostává tolik nánosů nečistot, že by se tu nemohla uplatnit chemikálie, např. hydroxid sodný, a to jednak kvůli velkým rozměrům a tudíž značnému rozsahu čištěné plochy, a pak kvůli nebezpečí přímé kontaminace okolní přírody. Tlaková voda má obrovskou čisticí schopnost, do kanalizace se vhání pod tlakem několika atmosfér a vznikající podtlak doslova vyhání vše, co mu přijde do cesty, např. bakteriální maz, oleje a tuky, zbytky potravin, kousky splaveného dřeva, kamínků, větví, listů stromů, uhynulých živočichů atd.

kanalizační potrubí

Tyto pracovní činnosti také vyžadují jistá bezpečnostní opatření a dodržování zásad ochrany zdraví při práci, souvisí to s kontaminací bakteriemi a chemikáliemi, které se v kanalizaci mohou vyskytovat např. odplavováním z domácností. Jsou to různé čisticí prostředky, zbytky léků, hormonální antikoncepce, hygienické vložky a tampony atp. Není to také práce vhodná pro každého, protože se tu setkáváme se zápachem, a to mnohdy velmi intenzivním, štiplavým a tudíž nepříjemným. Buďme rádi, že jsou firmy, které se do zápasu s nečistotou usazenou v kanálech a potrubí pustí.